Tournament table [xiangqi.ch.7.1.1]

xiangqi.ch.7.1.1
Tournament:xiangqi.ch.7.1.1
Start date:2021-07-05 11:24
Finish date:2022-07-03 11:45
N Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points Son
1 Alexander Yakimov info 1954(2076)   1 2 2 2 2 2 2 2 15 99
2 chengb1 info 2132(2169) 1   2 2 2 2 2 2 2 15 99
3 RoByN info 1717(1773) 0 0   2 2 2 1 2 2 11 57
4 Tan Hong Cheong info 1785(1846) 0 0 0   2 0 2 2 2 8 34
5 Francis Fahys info 1742(1899) 0 0 0 0   2 2 2 2 8 30
6 C C YU info 1762(1455) 0 0 0 2 0   0 2 2 6 24
7 Martyn Hamer info 1712(1704) 0 0 1 0 0 2   0 2 5 23
8 piotrf info 1713(1744) 0 0 0 0 0 0 2   2 4 10
9 Elsabio info 1692(1653) 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0


xiangqi.ch.7.1.1 - list of games
Game Player 1 Player 2 Result Moves
#2250542 Alexander Yakimov chengb1 1 : 1 363
#2250543 chengb1 Tan Hong Cheong 2 : 0 27
#2250544 C C YU chengb1 0 : 2 48
#2250545 chengb1 Francis Fahys 2 : 0 27
#2250546 RoByN chengb1 0 : 2 80
#2250547 chengb1 piotrf 2 : 0 47
#2250548 Martyn Hamer chengb1 0 : 2 56
#2250549 chengb1 Elsabio 2 : 0 1
#2250550 Tan Hong Cheong Alexander Yakimov 0 : 2 44
#2250551 Alexander Yakimov C C YU 2 : 0 31
#2250552 Francis Fahys Alexander Yakimov 0 : 2 52
#2250553 Alexander Yakimov RoByN 2 : 0 89
#2250554 piotrf Alexander Yakimov 0 : 2 66
#2250555 Alexander Yakimov Martyn Hamer 2 : 0 17
#2250556 Elsabio Alexander Yakimov 0 : 2 0
#2250557 C C YU Tan Hong Cheong 2 : 0 47
#2250558 Tan Hong Cheong Francis Fahys 2 : 0 49
#2250559 RoByN Tan Hong Cheong 2 : 0 79
#2250560 Tan Hong Cheong piotrf 2 : 0 39
#2250561 Martyn Hamer Tan Hong Cheong 0 : 2 22
#2250562 Tan Hong Cheong Elsabio 2 : 0 1
#2250563 Francis Fahys C C YU 2 : 0 27
#2250564 C C YU RoByN 0 : 2 42
#2250565 piotrf C C YU 0 : 2 46
#2250566 C C YU Martyn Hamer 0 : 2 36
#2250567 Elsabio C C YU 0 : 2 0
#2250568 RoByN Francis Fahys 2 : 0 41
#2250569 Francis Fahys piotrf 2 : 0 53
#2250570 Martyn Hamer Francis Fahys 0 : 2 44
#2250571 Francis Fahys Elsabio 2 : 0 1
#2250572 piotrf RoByN 0 : 2 30
#2250573 RoByN Martyn Hamer 1 : 1 121
#2250574 Elsabio RoByN 0 : 2 0
#2250575 Martyn Hamer piotrf 0 : 2 62
#2250576 piotrf Elsabio 2 : 0 1
#2250577 Elsabio Martyn Hamer 0 : 2 0
PGN/SGF