Tournament table [xiangqi.ch.6.1.1]

xiangqi.ch.6.1.1
Tournament:xiangqi.ch.6.1.1
Start date:2020-12-01 06:37
Finish date:2021-04-21 00:39
N Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points Son
1 Alexander Yakimov info 1810(1954)   2 2 2 2 2 2 2 2 16 112
2 chengb1 info 2137(2132) 0   2 2 2 2 2 2 2 14 84
3 gmms2693 info 1740(1850) 0 0   1 2 2 2 2 2 11 53
4 Girkassa info 1680(1734) 0 0 1   2 0 2 2 2 9 43
5 Francis Fahys info 1705(1732) 0 0 0 0   2 2 2 2 8 28
6 gamesorry info 1710(1707) 0 0 0 2 0   0 2 2 6 22
7 Ray Garrison ★ info 1676(1683) 0 0 0 0 0 2   2 2 6 16
8 cloudbank info 1783(1663) 0 0 0 0 0 0 0   2 2 0
9 Bingo info 1818(1490) 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0


xiangqi.ch.6.1.1 - list of games
Game Player 1 Player 2 Result Moves
#2203221 Bingo chengb1 0 : 2 40
#2203222 chengb1 Alexander Yakimov 0 : 2 86
#2203223 cloudbank chengb1 0 : 2 36
#2203224 chengb1 gmms2693 2 : 0 35
#2203225 gamesorry chengb1 0 : 2 46
#2203226 chengb1 Francis Fahys 2 : 0 31
#2203227 Girkassa chengb1 0 : 2 30
#2203228 chengb1 Ray Garrison ★ 2 : 0 1
#2203229 Alexander Yakimov Bingo 2 : 0 47
#2203230 Bingo cloudbank 0 : 2 82
#2203231 gmms2693 Bingo 2 : 0 53
#2203232 Bingo gamesorry 0 : 2 66
#2203233 Francis Fahys Bingo 2 : 0 49
#2203234 Bingo Girkassa 0 : 2 40
#2203235 Ray Garrison ★ Bingo 2 : 0 75
#2203236 cloudbank Alexander Yakimov 0 : 2 40
#2203237 Alexander Yakimov gmms2693 2 : 0 39
#2203238 gamesorry Alexander Yakimov 0 : 2 40
#2203239 Alexander Yakimov Francis Fahys 2 : 0 39
#2203240 Girkassa Alexander Yakimov 0 : 2 34
#2203241 Alexander Yakimov Ray Garrison ★ 2 : 0 31
#2203242 gmms2693 cloudbank 2 : 0 59
#2203243 cloudbank gamesorry 0 : 2 80
#2203244 Francis Fahys cloudbank 2 : 0 67
#2203245 cloudbank Girkassa 0 : 2 42
#2203246 Ray Garrison ★ cloudbank 2 : 0 61
#2203247 gamesorry gmms2693 0 : 2 56
#2203248 gmms2693 Francis Fahys 2 : 0 61
#2203249 Girkassa gmms2693 1 : 1 103
#2203250 gmms2693 Ray Garrison ★ 2 : 0 33
#2203251 Francis Fahys gamesorry 2 : 0 75
#2203252 gamesorry Girkassa 2 : 0 9
#2203253 Ray Garrison ★ gamesorry 2 : 0 39
#2203254 Girkassa Francis Fahys 2 : 0 87
#2203255 Francis Fahys Ray Garrison ★ 2 : 0 67
#2203256 Ray Garrison ★ Girkassa 0 : 2 34
PGN/SGF