Tournament table [ut.hex.960.1.1]

Tournament page
ut.hex.960.1.1
Tournament:ut.hex.960.1.1
Start date:2015-06-08 04:57
Finish date:2015-10-02 10:00
N Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 Points Son
1 Tony info 2208(2144)   2 2 2 2 2 2 12 60
2 bennok info 1877(1848) 0   2 2 2 2 2 10 40
3 Austral info 1885(1963) 0 0   2 2 2 2 8 24
4 Giupiter info 1652(1845) 0 0 0   2 2 2 6 12
5 magicnonno info 1643(1899) 0 0 0 0   2 2 4 4
6 molnar info 1500(1528) 0 0 0 0 0   2 2 0
7 KanchisGames info 1500(1467) 0 0 0 0 0 0   0 0


ut.hex.960.1.1 - list of games
Game Player 1 Player 2 Result Moves
#1715151 Austral Tony 0 : 2 36
#1715152 Tony bennok 2 : 0 33
#1715153 Giupiter Tony 0 : 2 48
#1715154 Tony magicnonno 2 : 0 27
#1715155 molnar Tony 0 : 2 64
#1715156 Tony KanchisGames 2 : 0 9
#1715157 bennok Austral 2 : 0 53
#1715158 Austral Giupiter 2 : 0 19
#1715159 magicnonno Austral 0 : 2 40
#1715160 Austral molnar 2 : 0 43
#1715161 KanchisGames Austral 0 : 2 8
#1715162 Giupiter bennok 0 : 2 32
#1715163 bennok magicnonno 2 : 0 53
#1715164 molnar bennok 0 : 2 70
#1715165 bennok KanchisGames 2 : 0 7
#1715166 magicnonno Giupiter 0 : 2 36
#1715167 Giupiter molnar 2 : 0 55
#1715168 KanchisGames Giupiter 0 : 2 10
#1715169 molnar magicnonno 0 : 2 52
#1715170 magicnonno KanchisGames 2 : 0 9
#1715171 KanchisGames molnar 0 : 2 6
PGN/SGF