jytou - List of tournaments

List of tournaments [jytou] [Polyomino]
Tournament Points/Games Winner
polyomino.ch.4.2.1 12 / 8
polyomino.ch.9.2.1 11 / 8
polyomino.ch.11.2.2 16 / 8 winner
polyomino.ch.12.1.1 4 / 9
polyomino.ch.13.2.2 11 / 8
polyomino.ch.14.2.2 10 / 8
polyomino.ch.15.2.2 12 / 8 winner
polyomino.ch.16.1.1 2 / 9
polyomino.ch.17.2.2 6 / 8
polyomino.ch.18.3.2 10 / 5 winner
polyomino.ch.19.1.1 0 / 8
polyomino.ch.20.2.2 8 / 8
polyomino.ch.21.2.1 8 / 8
polyomino.ch.22.2.1 20 / 12
polyomino.ch.23.1.1 8 / 8
polyomino.ch.24.1.1 6 / 8
polyomino.ch.25.2.1 20 / 12
polyomino.ch.26.1.1 5 / 8
polyomino.ch.27.2.1 12 / 8
polyomino.ch.28.2.1 12 / 8
polyomino.ch.29.2.2 14 / 8 winner
polyomino.ch.30.1.1 4 / 8
polyomino.ch.31.2.2 16 / 8 winner
polyomino.ch.32.1.1 5 / 8
polyomino.ch.33.2.2 11 / 8
polyomino.ch.34.2.2 14 / 11
polyomino.ch.35.1.1 4 / 8
polyomino.ch.37.2.1 20 / 10
polyomino.mc.2013.sep.1.3 0 / 4
polyomino.mc.2013.oct.1.4 2 / 4
polyomino.mc.2014.may.1.1 6 / 4 winner
polyomino.mc.2014.may.2.1 2 / 3
polyomino.mc.2015.nov.1.1 6 / 4
polyomino.mc.2015.dec.1.2 8 / 4 winner
polyomino.PENTA.mc.2015.dec.2.1 0 / 1
polyomino.PENTA.mc.2016.final 12 / 7 winner
polyomino.PENTA.mc.2016.jan.1.2 0 / 1
polyomino.PENTA.mc.2016.jan.1.3 6 / 3 winner
polyomino.PENTA.mc.2016.jan.2.1 2 / 2 winner
polyomino.PENTA.mc.2016.feb.1.2 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2016.feb.2.1 0 / 1
polyomino.PENTA.mc.2016.mar.1.2 0 / 2
polyomino.PENTA.mc.2016.oct.1.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2016.oct.2.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2016.nov.1.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2016.dec.1.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2016.dec.1.2 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2017.final 4 / 5
polyomino.PENTA.mc.2017.jan.1.1 0 / 1
polyomino.PENTA.mc.2017.jan.1.2 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2017.jan.2.1 0 / 1
polyomino.PENTA.mc.2017.mar.1.1 0 / 1
polyomino.PENTA.mc.2017.jun.1.1 2 / 2
polyomino.PENTA.mc.2017.aug.1.2 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2017.aug.2.1 4 / 2 winner
polyomino.PENTA.mc.2017.sep.1.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2017.sep.2.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2017.oct.1.2 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2017.oct.2.1 0 / 1
polyomino.PENTA.mc.2017.nov.1.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2017.dec.1.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2017.dec.2.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2018.final 4 / 3
polyomino.PENTA.mc.2018.apr.1.1 0 / 1
polyomino.PENTA.mc.2018.may.1.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2018.may.2.1 2 / 1 winner
polyomino.PENTA.mc.2018.jun.1.1 4 / 2 winner
polyomino.MINI.mc.2021.nov.1.1 7 / 4 winner