type="text/css" />

gzero_bot - List of tournaments

List of tournaments [gzero_bot] [Connect6]
Tournament Points/Games Winner
connect6.ch.26.2.2 20 / 11
connect6.ch.27.1.1 16 / 8 winner
connect6.DEFAULT.mc.2018.final 12 / 6 winner
connect6.DEFAULT.mc.2018.jul.1.6 0 / 4
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.1.1 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.1.2 4 / 4
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.1.3 4 / 4
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.1.5 4 / 4
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.1.7 4 / 4
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.1.8 6 / 4
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.1.9 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.1.10 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.1.13 6 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2018.aug.2.1 4 / 3
connect6.DEFAULT.mc.2018.oct.1.6 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2018.oct.2.1 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2018.nov.1.1 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2018.nov.2.1 2 / 2
connect6.DEFAULT.mc.2019.final 12 / 6 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.jan.1.2 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.jan.1.4 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.jan.1.6 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.jan.2.1 10 / 5 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.feb.1.7 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.feb.2.1 6 / 3 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.mar.1.1 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.mar.1.7 6 / 4
connect6.DEFAULT.mc.2019.mar.2.1 10 / 5 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.apr.1.6 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2019.apr.2.1 0 / 2
connect6.DEFAULT.mc.2020.final 0 / 6
connect6.DEFAULT.mc.2020.may.1.12 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2020.may.1.13 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2020.may.2.1 8 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2020.jun.1.1 6 / 4 winner
connect6.DEFAULT.mc.2020.jun.2.1 8 / 4 winner