List of games

List of games [Alexander Yakimov] [XiangQi]
Game Opponent Rating Tournament Moves Result
#2237286  Bingo  1527  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  win 
#2235186  Tan Hong Cheong  1767  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  19   
#2223255  Bingo  1527  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  20  win 
#2223179  SetTheorist  1586  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  20  win 
#2219624  chengb1  2132  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  86   
#2204715  lin1234  1878  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  49  win 
#2203241  Ray Garrison ★  1683  xiangqi.ch.6.1.1 XiangQi  31  win 
#2203240  Girkassa  1734  xiangqi.ch.6.1.1 XiangQi  34  win 
#2203239  Francis Fahys  1729  xiangqi.ch.6.1.1 XiangQi  39  win 
#2203238  gamesorry  1707  xiangqi.ch.6.1.1 XiangQi  40  win 
#2203237  gmms2693  1883  xiangqi.ch.6.1.1 XiangQi  39  win 
#2203236  cloudbank ★  1670  xiangqi.ch.6.1.1 XiangQi  40  win 
#2203229  Bingo  1527  xiangqi.ch.6.1.1 XiangQi  47  win 
#2203222  chengb1  2132  xiangqi.ch.6.1.1 XiangQi  86  win 
#2202645  Findrial ★  1393  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  win 
#2202083  piotrf  1645  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  62  win 
#2200344  Elsabio  1635  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  54  win 
#2200319  Tan Hong Cheong  1767  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  41  win 
#2196005  Findrial ★  1393  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  33  win 
#2193441  Flegeton  1385  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  12  win 
#2192439  MRFvR  1260  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  22  win 
#2185139  depopkvgames  1361  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  win 
#2185134  fraprot  1465  xiangqi.ld.XIANGQI XiangQi  43  win 
#2178496  tangram  1634  xiangqi.in.xiangqi.80 XiangQi  49  win 
#2173993  Christian OCadiz Gustad  1414  xiangqi.in.xiangqi.79 XiangQi  23  win 
#2170004  MRFvR  1260  xiangqi.in.xiangqi.78 XiangQi  22  win 
#2166243  RoByN  1717  xiangqi.ch.5.1.1 XiangQi  66  win 
#2166241  piotrf  1645  xiangqi.ch.5.1.1 XiangQi  31  win 
#2166239  gamesorry  1707  xiangqi.ch.5.1.1 XiangQi  119  draw 
#2166236  Bingo  1527  xiangqi.ch.5.1.1 XiangQi  61  win 
#2166232  Adam Szlachta  1749  xiangqi.ch.5.1.1 XiangQi  26  win 
#2166227  Diamante  1818  xiangqi.ch.5.1.1 XiangQi  61  win 
#2166221  Tan Hong Cheong  1767  xiangqi.ch.5.1.1 XiangQi  34  win 
#2166214  chengb1  2132  xiangqi.ch.5.1.1 XiangQi  73  win 
#2164796  David Strupl  1449  xiangqi.in.xiangqi.77 XiangQi  42  win 
#2160959  Exx123  1466  xiangqi.in.xiangqi.76 XiangQi  win 
#2128471  AdelAmer  1212  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  win 
#2128470  imkinchiu  1276  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  win 
#2128469  Christian OCadiz Gustad  1414  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  18  win 
#2128468  mungo ★  1604  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  61  win 
#2128467  David Strupl  1449  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  42  win 
#2128461  Ferdinandinho  1493  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  win 
#2128455  Flegeton  1385  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  42  win 
#2128448  jytou ★  1646  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  37  win 
#2128440  piotrf  1645  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  58  win 
#2128431  cloudbank ★  1670  xiangqi.ch.4.2.1 XiangQi  29  win 
All games in text