List of games

List of games [Stefan Valovic] [Gomoku]
Game Opponent Rating Tournament Moves Result
#1591400  anybodyyyyy3  1338  gmk.mc.2013.nov.1.6 Gomoku Pro  18  lost 
#1591399  gyurma  1588  gmk.mc.2013.nov.1.6 Gomoku Pro  27  lost 
#1591398  sembazuru  1315  gmk.mc.2013.nov.1.6 Gomoku Pro  19  win 
#1591397  gabor simoncsits  1958  gmk.mc.2013.nov.1.6 Gomoku Pro  53  lost 
#1004871  Woodsy  1523  gmk.rt.2009.7.44 Gomoku  39  win 
#1004870  havefun  1487  gmk.rt.2009.7.44 Gomoku  42  win 
#1004867  4554  2072  gmk.rt.2009.7.44 Gomoku  34  lost 
#1004697  4554  2072  gmk.mc.2009.feb.1.23 Gomoku  20  lost 
#1004696  joueur  1659  gmk.mc.2009.feb.1.23 Gomoku  21  lost 
#1004694  xcv  1402  gmk.mc.2009.feb.1.23 Gomoku  22  lost 
#1004691  mariank  1699  gmk.mc.2009.feb.1.23 Gomoku  30  win 
#974118  Olivier  1394  gmk.rt.2008.7.201 Gomoku  28  win 
#974117  hoodiers  1423  gmk.rt.2008.7.201 Gomoku  27  win 
#974116  adela  1631  gmk.rt.2008.7.201 Gomoku  47  lost 
#973932  Ja_mai_ca  1954  gmk.mc.2008.dec.1.9 Gomoku  28  lost 
#973931  Viper  1118  gmk.mc.2008.dec.1.9 Gomoku  22  win 
#973930  adela  1631  gmk.mc.2008.dec.1.9 Gomoku  72  lost 
#973929  QshelTier  1700  gmk.mc.2008.dec.1.9 Gomoku  30  win 
#908310  alessandro  1446  gmk.ch.12.5.4 Gomoku  16  lost 
#908309  ghrcl  1288  gmk.ch.12.5.4 Gomoku  win 
#908308  Gesine  1551  gmk.ch.12.5.4 Gomoku  96  lost 
#908307  cassie  1295  gmk.ch.12.5.4 Gomoku  win 
#908306  Oscar  1217  gmk.ch.12.5.4 Gomoku  42  lost 
#908305  polko  1490  gmk.ch.12.5.4 Gomoku  21  lost 
#908298  KPT  1624  gmk.ch.12.5.4 Gomoku  22  lost 
#884816  Idno  1504  gmk.rt.2008.7.84 Gomoku  31  win 
#884815  shrcl  1332  gmk.rt.2008.7.84 Gomoku  29  lost 
#884812  xiaonielz  1642  gmk.rt.2008.7.84 Gomoku  28  lost 
#884766  lll9p  1488  gmk.mc.2008.may.1.14 Gomoku  31  win 
#884765  Idno  1504  gmk.mc.2008.may.1.14 Gomoku  16  win 
#884763  bat0nas  1525  gmk.mc.2008.may.1.14 Gomoku  17  win 
#884760  xiaonielz  1642  gmk.mc.2008.may.1.14 Gomoku  33  lost 
#850239  Hombrero  1329  gmk.mc.2008.mar.1.2 Gomoku  75  lost 
#850238  travex  1296  gmk.mc.2008.mar.1.2 Gomoku  56  lost 
#850237  Alpina  1993  gmk.mc.2008.mar.1.2 Gomoku  29  lost 
#850233  dein  1934  gmk.mc.2008.mar.1.2 Gomoku  20  lost 
#850129  Tina  1455  gmk.rt.2008.7.46 Gomoku  12  win 
#850127  Oscar  1217  gmk.rt.2008.7.46 Gomoku  23  win 
#850125  CHY  1613  gmk.rt.2008.7.46 Gomoku  23  lost 
#823406  Pierre Tuloup  1526  gmk.mc.2008.jan.1.8 Gomoku  21  lost 
#823404  wayne chen  2022  gmk.mc.2008.jan.1.8 Gomoku  30  lost 
#823402  yellowstone  1983  gmk.mc.2008.jan.1.8 Gomoku  26  win 
#823399  Alexandr  1874  gmk.mc.2008.jan.1.8 Gomoku  40  lost 
#823344  ria  1328  gmk.rt.2008.7.6 Gomoku  47  win 
#823343  slaapgraag  1539  gmk.rt.2008.7.6 Gomoku  30  win 
#823341  Alexandr  1874  gmk.rt.2008.7.6 Gomoku  36  lost 
#759496  nmlp  1272  gmk.mc.2007.aug.1.22 Gomoku  14  win 
#759495  travex  1296  gmk.mc.2007.aug.1.22 Gomoku  26  lost 
#759494  sil  1260  gmk.mc.2007.aug.1.22 Gomoku  54  win 
#759490  alokik  1243  gmk.mc.2007.aug.1.22 Gomoku  25  win 
#759439  sil  1260  gmk.rt.2007.7.235 Gomoku  26  win 
#759437  Tortuga  1545  gmk.rt.2007.7.235 Gomoku  16  lost 
#759435  Vlad  1672  gmk.rt.2007.7.235 Gomoku  23  lost 
#752126  slaapgraag  1539  gmk.ch.11.4.4 Gomoku  39  win 
#752125  shinnosuke  1535  gmk.ch.11.4.4 Gomoku  66  win 
#752123  jose.ibiza  1612  gmk.ch.11.4.4 Gomoku  12  lost 
#752120  tasuki  1583  gmk.ch.11.4.4 Gomoku  43  lost 
#752116  richyfourtytwo  1693  gmk.ch.11.4.4 Gomoku  50  lost 
#752111  alkosan  1534  gmk.ch.11.4.4 Gomoku  41  lost 
#752105  zsmama  1466  gmk.ch.11.4.4 Gomoku  win 
#752098  kanevskiy  1840  gmk.ch.11.4.4 Gomoku  21  lost 
#748532  Tramwaj  1513  gmk.rt.2007.7.214 Gomoku  27  lost 
#748530  kfiecio  1669  gmk.rt.2007.7.214 Gomoku  29  win 
#748528  John  1784  gmk.rt.2007.7.214 Gomoku  27  lost 
#748510  Tramwaj  1513  gmk.mc.2007.aug.1.2 Gomoku  31  lost 
#748508  John  1784  gmk.mc.2007.aug.1.2 Gomoku  16  lost 
#748506  Jozef  1552  gmk.mc.2007.aug.1.2 Gomoku  31  lost 
#748503  kfiecio  1669  gmk.mc.2007.aug.1.2 Gomoku  33  win 
#709460  KPT  1624  gmk.mc.2007.may.1.14 Gomoku  lost 
#709459  Luna  1290  gmk.mc.2007.may.1.14 Gomoku  24  lost 
#709458  xox  1295  gmk.mc.2007.may.1.14 Gomoku  lost 
#709454  super7  2014  gmk.mc.2007.may.1.14 Gomoku  34  lost 
#709398  flavio trigo  1335  gmk.rt.2007.7.145 Gomoku  lost 
#709396  super7  2014  gmk.rt.2007.7.145 Gomoku  38  lost 
#709394  anybodyyyyy  1355  gmk.rt.2007.7.145 Gomoku  14  win 
#618877  Juan Guzmán Triviño  1310  gmk.ch.10.4.1 Gomoku  18  win 
#618875  Pawel Grabowski  1479  gmk.ch.10.4.1 Gomoku  86  lost 
#618873  tasuki  1583  gmk.ch.10.4.1 Gomoku  35  lost 
#618870  aaru  1663  gmk.ch.10.4.1 Gomoku  23  win 
#618866  lcclick  1482  gmk.ch.10.4.1 Gomoku  win 
#618861  Jaroslav zisek  1542  gmk.ch.10.4.1 Gomoku  13  win 
#618855  Mojmir Hanes ★  1683  gmk.ch.10.4.1 Gomoku  25  lost 
#618848  lin1234  1932  gmk.ch.10.4.1 Gomoku  28  lost 
#565334  nmlp  1272  gmk.rt.2006.7.235 Gomoku  69  lost 
#565333  AE  1638  gmk.rt.2006.7.235 Gomoku  34  lost 
#565332  strayfrog  1305  gmk.rt.2006.7.235 Gomoku  22  win 
#564057  Hzik  1560  gmk.mc.2005.sep.2.1 Gomoku  29  win 
#564056  firenze  1774  gmk.mc.2005.sep.2.1 Gomoku  31  lost 
#564054  orvieto  1894  gmk.mc.2005.sep.2.1 Gomoku  70  lost 
#564051  vector  1717  gmk.mc.2005.sep.2.1 Gomoku  45  lost 
#564047  volterra  1913  gmk.mc.2005.sep.2.1 Gomoku  32  lost 
#564042  Alex  2179  gmk.mc.2005.sep.2.1 Gomoku  23  lost 
#542287  mattmiller  1620  gmk.mc.2006.feb.2.4 Gomoku  win 
#542286  Viktor Vinokurtsev  1738  gmk.mc.2006.feb.2.4 Gomoku  47  lost 
#542284  zevs1  2043  gmk.mc.2006.feb.2.4 Gomoku  20  lost 
#542281  Marsh Song  2148  gmk.mc.2006.feb.2.4 Gomoku  23  lost 
#542277  Russian boy  2136  gmk.mc.2006.feb.2.4 Gomoku  20  lost 
#528426  BlackLab  1386  gmk.ch.9.4.7 Gomoku  25  win 
#528425  bedike  1388  gmk.ch.9.4.7 Gomoku  25  lost 
#528422  Yolanda vom Hagen  1473  gmk.ch.9.4.7 Gomoku  35  win 
#528419  Parn  1622  gmk.ch.9.4.7 Gomoku  37  lost 
#528415  Hzik  1560  gmk.ch.9.4.7 Gomoku  55  win 
#528410  _pomek_  1581  gmk.ch.9.4.7 Gomoku  85  lost 
#528404  Henrik Sjøl  1582  gmk.ch.9.4.7 Gomoku  41  win 
#528397  Michal  1713  gmk.ch.9.4.7 Gomoku  29  lost 
#517818  BBQ  1310  gmk.rt.2006.7.128 Gomoku  14  win 
#517817  travex  1296  gmk.rt.2006.7.128 Gomoku  47  win 
#517816  adela  1631  gmk.rt.2006.7.128 Gomoku  23  lost 
#517771  Ernest Dragun  1647  gmk.mc.2006.mar.1.35 Gomoku  36  lost 
#517770  Munishikow  1636  gmk.mc.2006.mar.1.35 Gomoku  35  lost 
#517767  Max  1697  gmk.mc.2006.mar.1.35 Gomoku  46  lost 
#517764  anybodyyyyy  1355  gmk.mc.2006.mar.1.35 Gomoku  29  lost 
#492932  xooox  1954  gmk.rt.2006.7.58 Gomoku  21  lost 
#492931  travex  1296  gmk.rt.2006.7.58 Gomoku  46  lost 
#492930  MRFvR  1448  gmk.rt.2006.7.58 Gomoku  13  lost 
#492773  George Schafer  1468  gmk.mc.2006.feb.1.13 Gomoku  35  win 
#492772  neil  1342  gmk.mc.2006.feb.1.13 Gomoku  10  win 
#492771  KPT  1624  gmk.mc.2006.feb.1.13 Gomoku  35  win 
#492770  seamusk  1477  gmk.mc.2006.feb.1.13 Gomoku  60  win 
#440294  travex  1296  gmk.mc.2005.nov.1.12 Gomoku  35  lost 
#440293  anybodyyyyy  1355  gmk.mc.2005.nov.1.12 Gomoku  22  lost 
#440292  Andrey  2191  gmk.mc.2005.nov.1.12 Gomoku  37  lost 
#440288  CleverHunk steven cullum  1228  gmk.mc.2005.nov.1.12 Gomoku  16  lost 
#440119  BlackLab  1386  gmk.rt.2005.7.471 Gomoku  28  win 
#440117  elio  1286  gmk.rt.2005.7.471 Gomoku  24  lost 
#440115  Max  1697  gmk.rt.2005.7.471 Gomoku  18  win 
#435010  batmam  1461  gmk.rt.2005.7.454 Gomoku  33  win 
#435009  adela  1631  gmk.rt.2005.7.454 Gomoku  33  lost 
#435006  sil  1260  gmk.rt.2005.7.454 Gomoku  32  lost 
#434532  travex  1296  gmk.mc.2005.oct.1.22 Gomoku  31  win 
#434531  Hzik  1560  gmk.mc.2005.oct.1.22 Gomoku  22  win 
#434529  Andrey  2191  gmk.mc.2005.oct.1.22 Gomoku  38  lost 
#434526  sil  1260  gmk.mc.2005.oct.1.22 Gomoku  31  lost 
#430847  voincignol  1565  gmk.mc.2005.oct.1.14 Gomoku  20  lost 
#430846  Arrow  2164  gmk.mc.2005.oct.1.14 Gomoku  29  lost 
#430843  metaldragon  1731  gmk.mc.2005.oct.1.14 Gomoku  44  lost 
#430840  Claire  1215  gmk.mc.2005.oct.1.14 Gomoku  34  win 
#430701  The King  1488  gmk.rt.2005.7.439 Gomoku  28  lost 
#430700  metaldragon  1731  gmk.rt.2005.7.439 Gomoku  39  lost 
#430698  Ryan  1512  gmk.rt.2005.7.439 Gomoku  17  win 
#427613  Iluvatar  1479  gmk.ch.8.3.1 Gomoku  19  win 
#427612  Hjallti  1565  gmk.ch.8.3.1 Gomoku  48  win 
#427610  rafi  1349  gmk.ch.8.3.1 Gomoku  30  lost 
#427607  klaashaas  1551  gmk.ch.8.3.1 Gomoku  35  lost 
#427603  Parn  1622  gmk.ch.8.3.1 Gomoku  59  win 
#427598  zsmama  1466  gmk.ch.8.3.1 Gomoku  19  lost 
#427592  kamen_urazu  1732  gmk.ch.8.3.1 Gomoku  34  lost 
#427585  dein  1934  gmk.ch.8.3.1 Gomoku  23  lost 
#426988  AE  1638  gmk.rt.2005.7.425 Gomoku  17  lost 
#426986  host  1336  gmk.rt.2005.7.425 Gomoku  win 
#426984  David J Bush ★  1634  gmk.rt.2005.7.425 Gomoku  24  win 
#426918  MeanRat  1605  gmk.mc.2005.oct.1.7 Gomoku  27  lost 
#426917  Vladimir Sinitsyn  1889  gmk.mc.2005.oct.1.7 Gomoku  20  lost 
#426916  Viktor Vinokurtsev  1738  gmk.mc.2005.oct.1.7 Gomoku  31  lost 
#426912  host  1336  gmk.mc.2005.oct.1.7 Gomoku  win 
#417332  adela  1631  gmk.rt.2005.6.55 Gomoku  30  win 
#417330  Alcyon  1292  gmk.rt.2005.6.55 Gomoku  17  win 
#417328  Michael Roden  1456  gmk.rt.2005.6.55 Gomoku  34  win 
#416953  bloke  1843  gmk.mc.2005.sep.1.31 Gomoku  28  lost 
#416952  orvieto  1894  gmk.mc.2005.sep.1.31 Gomoku  26  win 
#416949  sil  1260  gmk.mc.2005.sep.1.31 Gomoku  25  win 
#416946  thed  1509  gmk.mc.2005.sep.1.31 Gomoku  36  win 
#409818  Henrik Sjøl  1582  gmk.mc.2005.sep.1.12 Gomoku  32  lost 
#409817  Viktor Vinokurtsev  1738  gmk.mc.2005.sep.1.12 Gomoku  17  lost 
#409814  sil  1260  gmk.mc.2005.sep.1.12 Gomoku  29  win 
#409811  Domi  1351  gmk.mc.2005.sep.1.12 Gomoku  46  win 
#409771  basphi  1390  gmk.rt.2005.6.49 Gomoku  45  win 
#409770  Alcyon  1292  gmk.rt.2005.6.49 Gomoku  30  win 
#409768  Domi  1351  gmk.rt.2005.6.49 Gomoku  53  win 
#406951  parma  1863  gmk.mc.2005.aug.1.46 Gomoku  34  lost 
#406950  sZamBa_  1901  gmk.mc.2005.aug.1.46 Gomoku  23  lost 
#406949  bloke  1843  gmk.mc.2005.aug.1.46 Gomoku  42  lost 
#406948  Domi  1351  gmk.mc.2005.aug.1.46 Gomoku  win 
#405918  sac  1525  gmk.rt.2005.6.46 Gomoku  26  win 
#405916  adela  1631  gmk.rt.2005.6.46 Gomoku  15  win 
#405914  sil  1260  gmk.rt.2005.6.46 Gomoku  43  lost 
#343496  Viper  1118  gmk.rt.2005.6.18 Gomoku  lost 
#343494  monky  1202  gmk.rt.2005.6.18 Gomoku  lost 
#343492  jimiadis  1424  gmk.rt.2005.6.18 Gomoku  lost 
#343037  Bartek  1444  gmk.mc.2005.apr.1.32 Gomoku  lost 
#343035  Bartek  1496  gmk.mc.2005.apr.1.32 Gomoku  lost 
#343033  lidocain  1988  gmk.mc.2005.apr.1.32 Gomoku  lost 
#343030  sil  1260  gmk.mc.2005.apr.1.32 Gomoku  lost 
#334300  shrcl  1332  gmk.rt.2005.7.145 Gomoku  lost 
#334298  Matteo A.  1741  gmk.rt.2005.7.145 Gomoku  lost 
#334296  sil  1260  gmk.rt.2005.7.145 Gomoku  lost 
#334054  bloke  1843  gmk.mc.2005.mar.1.60 Gomoku  lost 
#334053  evi-828  1546  gmk.mc.2005.mar.1.60 Gomoku  lost 
#334050  Ulaan_Baatar  2045  gmk.mc.2005.mar.1.60 Gomoku  lost 
#334047  sil  1260  gmk.mc.2005.mar.1.60 Gomoku  lost 
#321354  travex  1296  gmk.rt.2005.7.100 Gomoku  lost 
#321353  rafi  1349  gmk.rt.2005.7.100 Gomoku  lost 
#321352  KPT  1624  gmk.rt.2005.7.100 Gomoku  lost 
#320310  Miki  1304  gmk.ch.7.2.2 Gomoku  13  lost 
#320308  klaashaas  1551  gmk.ch.7.2.2 Gomoku  10  lost 
#320306  sZamBa_  1901  gmk.ch.7.2.2 Gomoku  13  lost 
#320303  Sanyus  1523  gmk.ch.7.2.2 Gomoku  lost 
#320299  ebm  1789  gmk.ch.7.2.2 Gomoku  lost 
#320294  Perceval  1841  gmk.ch.7.2.2 Gomoku  10  lost 
#320288  firenze  1774  gmk.ch.7.2.2 Gomoku  lost 
#320281  chianti  1891  gmk.ch.7.2.2 Gomoku  lost 
#316713  Nevermind  1912  gmk.mc.2005.feb.1.43 Gomoku  lost 
#316711  Ulaan_Baatar  2045  gmk.mc.2005.feb.1.43 Gomoku  32  lost 
#316709  KPT  1624  gmk.mc.2005.feb.1.43 Gomoku  21  lost 
#316706  bloke  1843  gmk.mc.2005.feb.1.43 Gomoku  win 
#313649  vacsi  1627  gmk.rt.2005.7.76 Gomoku  40  lost 
#313648  anybodyyyyy  1355  gmk.rt.2005.7.76 Gomoku  29  lost 
#313645  KPT  1624  gmk.rt.2005.7.76 Gomoku  19  win 
#313536  xyzoo  2027  gmk.mc.2005.feb.1.32 Gomoku  25  lost 
#313535  sZamBa_  1901  gmk.mc.2005.feb.1.32 Gomoku  34  lost 
#313534  anybodyyyyy  1355  gmk.mc.2005.feb.1.32 Gomoku  29  lost 
#313530  KPT  1624  gmk.mc.2005.feb.1.32 Gomoku  36  lost 
#311526  sil  1260  gmk.rt.2005.7.67 Gomoku  63  win 
#311525  Mosse  1418  gmk.rt.2005.7.67 Gomoku  31  lost 
#311523  travex  1296  gmk.rt.2005.7.67 Gomoku  47  win 
#311520  bloke  1843  gmk.mc.2005.feb.1.25 Gomoku  win 
#311518  Nevermind  1912  gmk.mc.2005.feb.1.25 Gomoku  18  lost 
#311516  orvieto  1894  gmk.mc.2005.feb.1.25 Gomoku  19  lost 
#311513  sil  1260  gmk.mc.2005.feb.1.25 Gomoku  29  win 
#274046  a111  1602  gmk.rt.2004.8.128 Gomoku  31  lost 
#274044  travex  1296  gmk.rt.2004.8.128 Gomoku  22  lost 
#274042  Hyperspace  1327  gmk.rt.2004.8.128 Gomoku  23  lost 
#259820  Juan Guzmán Triviño  1310  gmk.rt.2004.7.436 Gomoku  34  win 
#259818  marc Laumonier  1457  gmk.rt.2004.7.436 Gomoku  55  win 
#259816  Spiydar  1335  gmk.rt.2004.7.436 Gomoku  22  win 
#259780  bumbusfoele  1502  gmk.mc.2004.nov.1.30 Gomoku  36  lost 
#259779  sZamBa_  1901  gmk.mc.2004.nov.1.30 Gomoku  27  lost 
#259777  vector  1717  gmk.mc.2004.nov.1.30 Gomoku  24  lost 
#259774  gerry  1124  gmk.mc.2004.nov.1.30 Gomoku  win 
#244345  Jan Beran  1558  gmk.ch.6.2.1 Gomoku  25  lost 
#244344  csain1  1647  gmk.ch.6.2.1 Gomoku  33  win 
#244343  Miki  1304  gmk.ch.6.2.1 Gomoku  18  win 
#244339  yosebi  1516  gmk.ch.6.2.1 Gomoku  13  win 
#244335  klaashaas  1551  gmk.ch.6.2.1 Gomoku  55  lost 
#244330  Taral  1594  gmk.ch.6.2.1 Gomoku  39  win 
#244324  ypercube ★  1590  gmk.ch.6.2.1 Gomoku  82  win 
#244317  tarej  1807  gmk.ch.6.2.1 Gomoku  32  lost 
#242148  cortona  1911  gmk.mc.2004.oct.1.26 Gomoku  32  lost 
#242147  shrcl  1332  gmk.mc.2004.oct.1.26 Gomoku  33  lost 
#242146  lvf123  1547  gmk.mc.2004.oct.1.26 Gomoku  23  win 
#242145  sZamBa_  1901  gmk.mc.2004.oct.1.26 Gomoku  31  lost 
#242099  AE  1638  gmk.rt.2004.7.389 Gomoku  35  win 
#242098  sjvp  1296  gmk.rt.2004.7.389 Gomoku  64  win 
#242096  sil  1260  gmk.rt.2004.7.389 Gomoku  31  win 
#240139  trong  1742  gmk.mc.2004.oct.1.12 Gomoku  33  lost 
#240138  Pavel Bunkas  1632  gmk.mc.2004.oct.1.12 Gomoku  33  win 
#240137  Kacper  1888  gmk.mc.2004.oct.1.12 Gomoku  47  lost 
#240133  sZamBa_  1901  gmk.mc.2004.oct.1.12 Gomoku  22  lost 
#240114  Pavel Bunkas  1632  gmk.rt.2004.7.382 Gomoku  19  lost 
#240112  saw  1834  gmk.rt.2004.7.382 Gomoku  56  lost 
#240110  sjvp  1296  gmk.rt.2004.7.382 Gomoku  24  win 
#236852  fender  1445  gmk.rt.2004.7.368 Gomoku  24  win 
#236851  sil  1260  gmk.rt.2004.7.368 Gomoku  63  win 
#236850  gerry  1124  gmk.rt.2004.7.368 Gomoku  22  win 
#236741  lvf123  1547  gmk.mc.2004.sep.1.43 Gomoku  29  win 
#236740  sil  1260  gmk.mc.2004.sep.1.43 Gomoku  32  win 
#236738  sZamBa_  1901  gmk.mc.2004.sep.1.43 Gomoku  30  lost 
#236735  orvieto  1894  gmk.mc.2004.sep.1.43 Gomoku  25  lost 
#217856  xcv  1402  gmk.rt.2004.7.320 Gomoku  14  lost 
#217855  trong  1742  gmk.rt.2004.7.320 Gomoku  15  lost 
#217852  mementox  1473  gmk.rt.2004.7.320 Gomoku  win 
#217574  LoKo  1606  gmk.mc.2004.aug.1.21 Gomoku  37  win 
#217573  xcv  1402  gmk.mc.2004.aug.1.21 Gomoku  57  lost 
#217571  orvieto  1894  gmk.mc.2004.aug.1.21 Gomoku  44  lost 
#217568  sZamBa_  1901  gmk.mc.2004.aug.1.21 Gomoku  37  lost 
#197145  Virginia Koch  1550  gmk.rt.2004.7.273 Gomoku  28  lost 
#197144  Therion  1481  gmk.rt.2004.7.273 Gomoku  11  lost 
#197141  vacsi  1627  gmk.rt.2004.7.273 Gomoku  35  win 
#196980  Perceval  1841  gmk.mc.2004.jul.1.1 Gomoku  40  lost 
#196979  dein  1934  gmk.mc.2004.jul.1.1 Gomoku  51  lost 
#196977  sZamBa_  1901  gmk.mc.2004.jul.1.1 Gomoku  13  win 
#196974  vacsi  1627  gmk.mc.2004.jul.1.1 Gomoku  31  lost 
#188092  Hollo  1931  gmk.mc.2004.jun.1.10 Gomoku  20  lost 
#188091  parma  1863  gmk.mc.2004.jun.1.10 Gomoku  17  lost 
#188090  boreasmun  1529  gmk.mc.2004.jun.1.10 Gomoku  30  lost 
#188089  Woodsy  1523  gmk.mc.2004.jun.1.10 Gomoku  28  win 
#187846  Woodsy  1523  gmk.rt.2004.7.248 Gomoku  45  lost 
#187844  boreasmun  1529  gmk.rt.2004.7.248 Gomoku  30  lost 
#187842  gubbio  1957  gmk.rt.2004.7.248 Gomoku  25  lost 
#181655  Kamil Smola  1363  gmk.ch.5.2.1 Gomoku  10  win 
#181653  klaashaas  1551  gmk.ch.5.2.1 Gomoku  21  win 
#181651  rafi  1349  gmk.ch.5.2.1 Gomoku  27  lost 
#181648  mirror_man  1523  gmk.ch.5.2.1 Gomoku  15  win 
#181644  Krahen  1547  gmk.ch.5.2.1 Gomoku  win 
#181639  gelerth  1543  gmk.ch.5.2.1 Gomoku  24  lost 
#181633  determinator  1564  gmk.ch.5.2.1 Gomoku  win 
#181626  volterra  1913  gmk.ch.5.2.1 Gomoku  40  lost 
#169483  mattmiller  1620  gmk.mc.2004.may.1.9 Gomoku  44  lost 
#169482  neptunos  1616  gmk.mc.2004.may.1.9 Gomoku  25  lost 
#169479  sZamBa_  1901  gmk.mc.2004.may.1.9 Gomoku  26  lost 
#169476  Milosz  1479  gmk.mc.2004.may.1.9 Gomoku  29  lost 
#169404  Milarepa  1422  gmk.rt.2004.7.201 Gomoku  73  win 
#169403  Milosz  1479  gmk.rt.2004.7.201 Gomoku  18  win 
#169401  yuant  1683  gmk.rt.2004.7.201 Gomoku  25  win 
#151346  jpht  1412  gmk.rt.2004.7.120 Gomoku  36  win 
#151345  Bubbles  1493  gmk.rt.2004.7.120 Gomoku  22  lost 
#151344  parma  1863  gmk.rt.2004.7.120 Gomoku  27  lost 
#151236  Nevermind  1912  gmk.mc.2004.mar.1.37 Gomoku  25  lost 
#151235  siena  1569  gmk.mc.2004.mar.1.37 Gomoku  34  lost 
#151234  ludek_poland  1423  gmk.mc.2004.mar.1.37 Gomoku  21  lost 
#151230  consuelo  1276  gmk.mc.2004.mar.1.37 Gomoku  18  lost 
#139866  BigChicken  1568  gmk.rt.2004.7.78 Gomoku  21  win 
#139865  Krec!K  1209  gmk.rt.2004.7.78 Gomoku  16  win 
#139863  extasy  1997  gmk.rt.2004.7.78 Gomoku  26  lost 
#139710  BigChicken  1568  gmk.mc.2004.mar.1.4 Gomoku  27  win 
#139709  Krec!K  1209  gmk.mc.2004.mar.1.4 Gomoku  16  win 
#139707  extasy  1997  gmk.mc.2004.mar.1.4 Gomoku  22  lost 
#139704  consuelo  1276  gmk.mc.2004.mar.1.4 Gomoku  27  lost 
#132837  sil  1260  gmk.mc.2004.feb.1.15 Gomoku  25  win 
#132836  vacsi  1627  gmk.mc.2004.feb.1.15 Gomoku  23  lost 
#132835  Martin  1366  gmk.mc.2004.feb.1.15 Gomoku  17  win 
#132834  TEKTON  1935  gmk.mc.2004.feb.1.15 Gomoku  21  lost 
#132452  MeanRat  1605  gmk.rt.2004.7.44 Gomoku  29  win 
#132451  siena  1569  gmk.rt.2004.7.44 Gomoku  15  lost 
#132449  Hjallti  1565  gmk.rt.2004.7.44 Gomoku  25  win 
#120373  carpet_2000  1421  gmk.mc.2004.jan.1.9 Gomoku  25  win 
#120372  rafi  1349  gmk.mc.2004.jan.1.9 Gomoku  38  win 
#120371  travex  1296  gmk.mc.2004.jan.1.9 Gomoku  19  win 
#120370  master  1758  gmk.mc.2004.jan.1.9 Gomoku  19  lost 
#120284  diangel  1244  gmk.rt.2004.7.6 Gomoku  80  lost 
#120283  Hjallti  1565  gmk.rt.2004.7.6 Gomoku  33  lost 
#120281  Eduard  1510  gmk.rt.2004.7.6 Gomoku  13  win 
#107882  Iluvatar  1479  gmk.rt.2003.7.349 Gomoku  32  win 
#107881  Kela  1454  gmk.rt.2003.7.349 Gomoku  19  win 
#107880  vic  1703  gmk.rt.2003.7.349 Gomoku  24  win 
#94735  harlequin  1454  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  19  win 
#94734  Jan Beran  1558  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  25  lost 
#94731  Paul  1540  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  34  lost 
#94728  rafi  1349  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  27  lost 
#94724  Mightyking  1615  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  17  win 
#94719  Taral  1594  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  39  lost 
#94713  Nevermind  1912  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  30  lost 
#94706  Viktoria Szilasi  1780  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  25  lost 
#94698  paklis  1639  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  win 
#94689  pozsi  1564  gmk.ch.4.2.1 Gomoku  win 
#89592  Michael Roden  1456  gmk.rt.2003.7.277 Gomoku  30  win 
#89591  Christian Gentges  1415  gmk.rt.2003.7.277 Gomoku  25  win 
#89590  numberthirteen  1422  gmk.rt.2003.7.277 Gomoku  36  win 
#89547  iqman  1980  gmk.mc.2003.oct.1.4 Gomoku  27  lost 
#89546  vonik  1787  gmk.mc.2003.oct.1.4 Gomoku  18  lost 
#89545  Claire  1215  gmk.mc.2003.oct.1.4 Gomoku  26  win 
#89541  Derengoe  1841  gmk.mc.2003.oct.1.4 Gomoku  26  lost 
#78219  Jan Beran  1558  gmk.rt.2003.7.243 Gomoku  34  win 
#78217  maya  1268  gmk.rt.2003.7.243 Gomoku  15  win 
#78215  Christian Gentges  1415  gmk.rt.2003.7.243 Gomoku  20  win 
#78197  Jan Beran  1558  gmk.mc.2003.sep.1.3 Gomoku  61  lost 
#78195  Lolek  1611  gmk.mc.2003.sep.1.3 Gomoku  22  lost 
#78193  Paul Lowry  1191  gmk.mc.2003.sep.1.3 Gomoku  24  win 
#78190  vonik  1787  gmk.mc.2003.sep.1.3 Gomoku  38  lost 
#70361  badger  1442  gmk.rt.2003.7.223 Gomoku  44  win 
#70359  Willy Nguyen  1844  gmk.rt.2003.7.223 Gomoku  24  lost 
#70357  SD  1446  gmk.rt.2003.7.223 Gomoku  31  lost 
#70327  Krahen  1547  gmk.mc.2003.aug.1.10 Gomoku  27  lost 
#70325  Ahmed G. Arslanagic  1554  gmk.mc.2003.aug.1.10 Gomoku  36  lost 
#70323  Willy Nguyen  1844  gmk.mc.2003.aug.1.10 Gomoku  17  lost 
#70320  Araldo van de Kraats  1486  gmk.mc.2003.aug.1.10 Gomoku  21  win 
#65629  zack williams  1469  gmk.rt.2003.7.209 Gomoku  win 
#65627  SuPeRmAn  1566  gmk.rt.2003.7.209 Gomoku  20  lost 
#65625  Hombrero  1329  gmk.rt.2003.7.209 Gomoku  17  lost 
#65610  iqman  1980  gmk.mc.2003.jul.1.35 Gomoku  19  lost 
#65609  Hoang Vu  1444  gmk.mc.2003.jul.1.35 Gomoku  27  win 
#65608  vonik  1787  gmk.mc.2003.jul.1.35 Gomoku  23  lost 
#65604  Lone Outlaw  1245  gmk.mc.2003.jul.1.35 Gomoku  31  win 
#65113  Lolek  1611  gmk.rt.2003.7.207 Gomoku  15  lost 
#65112  beato  1540  gmk.rt.2003.7.207 Gomoku  15  win 
#65111  vacsi  1627  gmk.rt.2003.7.207 Gomoku  25  lost 
#65098  Kacper  1517  gmk.mc.2003.jul.1.30 Gomoku  11  lost 
#65097  vacsi  1627  gmk.mc.2003.jul.1.30 Gomoku  50  lost 
#65096  Lone Outlaw  1245  gmk.mc.2003.jul.1.30 Gomoku  10  win 
#65092  Sampras  1850  gmk.mc.2003.jul.1.30 Gomoku  32  lost 
#61373  maddog  1577  gmk.rt.2003.7.181 Gomoku  25  win 
#61372  Kamil Smola  1363  gmk.rt.2003.7.181 Gomoku  47  lost 
#61369  game-a-holic  1355  gmk.rt.2003.7.181 Gomoku  21  win 
#60381  vacsi  1627  gmk.mc.2003.jun.1.20 Gomoku  21  lost 
#60379  tarej  1807  gmk.mc.2003.jun.1.20 Gomoku  34  lost 
#60377  Lolek  1611  gmk.mc.2003.jun.1.20 Gomoku  15  lost 
#60374  Claire  1215  gmk.mc.2003.jun.1.20 Gomoku  15  win 
#58593  Wood  1268  gmk.ch.3.2.2 Gomoku  win 
#58592  funstar  1355  gmk.ch.3.2.2 Gomoku  10  win 
#58591  spike66  1429  gmk.ch.3.2.2 Gomoku  13  win 
#58590  Magnus Öberg  1576  gmk.ch.3.2.2 Gomoku  25  lost 
#58585  Jan Beran  1558  gmk.ch.3.2.2 Gomoku  27  win 
#58580  Miki  1304  gmk.ch.3.2.2 Gomoku  36  win 
#58574  Daniel Carata  1407  gmk.ch.3.2.2 Gomoku  27  win 
#58567  alkosan  1534  gmk.ch.3.2.2 Gomoku  45  lost 
#58133  vacsi  1627  gmk.rt.2003.7.177 Gomoku  24  lost 
#58132  Alta  1870  gmk.rt.2003.7.177 Gomoku  23  lost 
#58129  Charles Foster Kane  1438  gmk.rt.2003.7.177 Gomoku  17  win 
#58041  Styler  1763  gmk.mc.2003.jun.1.15 Gomoku  20  lost 
#58040  Berry  1442  gmk.mc.2003.jun.1.15 Gomoku  54  win 
#58037  determinator  1564  gmk.mc.2003.jun.1.15 Gomoku  30  lost 
#58034  vonik  1787  gmk.mc.2003.jun.1.15 Gomoku  11  lost 
#54858  Berry  1442  gmk.mc.2003.may.1.44 Gomoku  23  win 
#54857  iqman  1980  gmk.mc.2003.may.1.44 Gomoku  25  lost 
#54856  Nevermind  1912  gmk.mc.2003.may.1.44 Gomoku  48  lost 
#54855  vonik  1787  gmk.mc.2003.may.1.44 Gomoku  41  lost 
#54844  Berry  1442  gmk.rt.2003.7.157 Gomoku  62  win 
#54842  SuPeRmAn  1566  gmk.rt.2003.7.157 Gomoku  64  lost 
#54840  iqman  1980  gmk.rt.2003.7.157 Gomoku  27  lost 
#54821  iqman  1980  gmk.mc.2003.may.1.43 Gomoku  18  lost 
#54820  Woodsy  1523  gmk.mc.2003.may.1.43 Gomoku  22  win 
#54818  vonik  1787  gmk.mc.2003.may.1.43 Gomoku  24  lost 
#54815  István Virág  2022  gmk.mc.2003.may.1.43 Gomoku  21  lost 
#50810  Styler  1763  gmk.rt.2003.7.137 Gomoku  42  lost 
#50809  Nicky  1466  gmk.rt.2003.7.137 Gomoku  46  win 
#50806  Corwin B. Noir  1487  gmk.rt.2003.7.137 Gomoku  45  win 
#50775  harlequin  1454  gmk.mc.2003.may.1.19 Gomoku  22  lost 
#50774  vacsi  1627  gmk.mc.2003.may.1.19 Gomoku  27  lost 
#50772  TrippmannTom  1396  gmk.mc.2003.may.1.19 Gomoku  14  lost 
#50769  hurburtsnail  1433  gmk.mc.2003.may.1.19 Gomoku  30  win 
#44156  Tore S  1628  gmk.mc.2002.nov.2.1 Gomoku  54  lost 
#44155  alkosan  1534  gmk.mc.2002.nov.2.1 Gomoku  27  lost 
#44152  István Virág  2022  gmk.mc.2002.nov.2.1 Gomoku  20  lost 
#44149  Scot  1553  gmk.mc.2002.nov.2.1 Gomoku  11  lost 
#44145  hector  1956  gmk.mc.2002.nov.2.1 Gomoku  18  lost 
#44140  TrippmannTom  1396  gmk.mc.2002.nov.2.1 Gomoku  60  win 
#44134  Thor  1631  gmk.mc.2002.nov.2.1 Gomoku  13  win 
#42165  Woodsy  1523  gmk.rt.2003.7.109 Gomoku  19  lost 
#42164  Vu Anh Quan  1377  gmk.rt.2003.7.109 Gomoku  win 
#42163  Nicolai Czempin  1425  gmk.rt.2003.7.109 Gomoku  14  win 
#42130  Vu Anh Quan  1377  gmk.mc.2003.apr.1.23 Gomoku  win 
#42129  Nevermind  1912  gmk.mc.2003.apr.1.23 Gomoku  16  lost 
#42128  harlequin  1454  gmk.mc.2003.apr.1.23 Gomoku  23  lost 
#42124  Micky  1252  gmk.mc.2003.apr.1.23 Gomoku  13  win 
#34274  cubby  1631  gmk.mc.2003.mar.1.20 Gomoku  15  lost 
#34273  xespok  1997  gmk.mc.2003.mar.1.20 Gomoku  18  lost 
#34272  volterra  1913  gmk.mc.2003.mar.1.20 Gomoku  17  lost 
#34268  Krahen  1547  gmk.mc.2003.mar.1.20 Gomoku  32  lost 
#34117  Krahen  1547  gmk.rt.2003.7.67 Gomoku  58  lost 
#34116  cubby  1631  gmk.rt.2003.7.67 Gomoku  17  lost 
#34114  sil  1260  gmk.rt.2003.7.67 Gomoku  17  win 
#32815  vacsi  1627  gmk.rt.2003.7.64 Gomoku  41  win 
#32814  Kiszely Ákos  1516  gmk.rt.2003.7.64 Gomoku  19  lost 
#32811  SuPeRmAn  1566  gmk.rt.2003.7.64 Gomoku  38  lost 
#29887  olloo  1955  gmk.rt.2003.7.58 Gomoku  22  lost 
#29886  vacsi  1627  gmk.rt.2003.7.58 Gomoku  45  lost 
#29884  safe  1571  gmk.rt.2003.7.58 Gomoku  40  lost 
#26816  harlequin  1454  gmk.mc.2003.feb.1.10 Gomoku  11  lost 
#26815  klaashaas  1551  gmk.mc.2003.feb.1.10 Gomoku  15  win 
#26814  vacsi  1627  gmk.mc.2003.feb.1.10 Gomoku  35  lost 
#26810  Malaj  2198  gmk.mc.2003.feb.1.10 Gomoku  70  lost 
#26808  vacsi  1627  gmk.rt.2003.7.43 Gomoku  15  lost 
#26806  harlequin  1454  gmk.rt.2003.7.43 Gomoku  29  win 
#26804  klaashaas  1551  gmk.rt.2003.7.43 Gomoku  19  lost 
#25690  TrippmannTom  1396  gmk.rt.2003.7.35 Gomoku  21  win 
#25689  Vepar  1930  gmk.rt.2003.7.35 Gomoku  21  lost 
#25686  xespok  1997  gmk.rt.2003.7.35 Gomoku  26  lost 
#25618  kierownik  1298  gmk.mc.2003.jan.1.25 Gomoku  33  win 
#25617  Malaj  2198  gmk.mc.2003.jan.1.25 Gomoku  31  lost 
#25615  xespok  1997  gmk.mc.2003.jan.1.25 Gomoku  40  lost 
#25612  vacsi  1627  gmk.mc.2003.jan.1.25 Gomoku  37  lost 
#24768  vacsi  1627  gmk.rt.2003.7.33 Gomoku  23  lost 
#24767  Frietzsche  1420  gmk.rt.2003.7.33 Gomoku  39  win 
#24766  TrippmannTom  1396  gmk.rt.2003.7.33 Gomoku  36  win 
#24720  kierownik  1298  gmk.mc.2003.jan.1.19 Gomoku  44  win 
#24718  Malaj  2198  gmk.mc.2003.jan.1.19 Gomoku  18  lost 
#24716  vacsi  1627  gmk.mc.2003.jan.1.19 Gomoku  33  lost 
#24713  TrippmannTom  1396  gmk.mc.2003.jan.1.19 Gomoku  49  win 
#24687  Vepar  1930  gmk.rt.2003.7.32 Gomoku  13  lost 
#24685  TrippmannTom  1396  gmk.rt.2003.7.32 Gomoku  23  win 
#24683  vacsi  1627  gmk.rt.2003.7.32 Gomoku  35  lost 
#23858  TrippmannTom  1396  gmk.mc.2003.jan.1.16 Gomoku  18  win 
#23856  mark  1089  gmk.mc.2003.jan.1.16 Gomoku  29  win 
#23854  Frietzsche  1420  gmk.mc.2003.jan.1.16 Gomoku  34  win 
#23851  Malaj  2198  gmk.mc.2003.jan.1.16 Gomoku  68  lost 
#23779  Frietzsche  1420  gmk.rt.2003.7.26 Gomoku  23  win 
#23778  vacsi  1627  gmk.rt.2003.7.26 Gomoku  27  lost 
#23776  TrippmannTom  1396  gmk.rt.2003.7.26 Gomoku  39  win 
#22357  Keri  1351  gmk.ch.2.3.4 Gomoku  win 
#22356  Rohitha Fernando  1386  gmk.ch.2.3.4 Gomoku  56  win 
#22353  tei2esa  1408  gmk.ch.2.3.4 Gomoku  win 
#22350  Daniel Carata  1407  gmk.ch.2.3.4 Gomoku  16  win 
#22346  Bela Nagy  1597  gmk.ch.2.3.4 Gomoku  28  lost 
#22341  Nicolai Czempin  1425  gmk.ch.2.3.4 Gomoku  17  lost 
#22335  florish  1532  gmk.ch.2.3.4 Gomoku  101  win 
#22040  TheTible ★  1411  gmk.mc.2003.jan.1.9 Gomoku  win 
#22038  gabor  2002  gmk.mc.2003.jan.1.9 Gomoku  18  lost 
#22036  ypercube ★  1590  gmk.mc.2003.jan.1.9 Gomoku  31  lost 
#22033  Malaj  2198  gmk.mc.2003.jan.1.9 Gomoku  20  lost 
#21954  Robin  1340  gmk.rt.2003.7.15 Gomoku  25  win 
#21953  gabor  2002  gmk.rt.2003.7.15 Gomoku  17  lost 
#21950  Malaj  2198  gmk.rt.2003.7.15 Gomoku  20  lost 
#21921  gabor  2002  gmk.rt.2003.7.14 Gomoku  42  lost 
#21920  JJ  1373  gmk.rt.2003.7.14 Gomoku  24  win 
#21918  Silkwood  1320  gmk.rt.2003.7.14 Gomoku  29  win 
#21265  vacsi  1627  gmk.rt.2003.7.8 Gomoku  66  lost 
#21264  Silkwood  1320  gmk.rt.2003.7.8 Gomoku  44  win 
#21261  Robin  1340  gmk.rt.2003.7.8 Gomoku  25  win 
#21036  Kristy  1368  gmk.rt.2003.7.6 Gomoku  13  win 
#21035  LZJ  1579  gmk.rt.2003.7.6 Gomoku  33  lost 
#21032  paklis  1639  gmk.rt.2003.7.6 Gomoku  18  lost 
#20982  mass  1591  gmk.mc.2003.jan.1.6 Gomoku  27  win 
#20981  paklis  1639  gmk.mc.2003.jan.1.6 Gomoku  21  lost 
#20979  István Virág  2022  gmk.mc.2003.jan.1.6 Gomoku  18  lost 
#20976  pozsi  1564  gmk.mc.2003.jan.1.6 Gomoku  17  lost 
#20900  pozsi  1564  gmk.rt.2003.7.5 Gomoku  19  lost 
#20899  hoot  1515  gmk.rt.2003.7.5 Gomoku  20  lost 
#20898  Silkwood  1320  gmk.rt.2003.7.5 Gomoku  30  win 
#20798  Jaroslav zisek  1542  gmk.mc.2003.jan.1.5 Gomoku  45  win 
#20797  István Virág  2022  gmk.mc.2003.jan.1.5 Gomoku  23  lost 
#20794  Jan Beran  1558  gmk.mc.2003.jan.1.5 Gomoku  33  win 
#20791  bachkiesel  1455  gmk.mc.2003.jan.1.5 Gomoku  32  win 
#20719  Jaroslav zisek  1542  gmk.mc.2003.jan.1.4 Gomoku  82  lost 
#20718  István Virág  2022  gmk.mc.2003.jan.1.4 Gomoku  11  lost 
#20715  Thor  1631  gmk.mc.2003.jan.1.4 Gomoku  26  lost 
#20712  Silkwood  1320  gmk.mc.2003.jan.1.4 Gomoku  100  win 
#20678  hoot  1515  gmk.rt.2003.7.4 Gomoku  15  win 
#20677  Silkwood  1320  gmk.rt.2003.7.4 Gomoku  21  lost 
#20675  Jaroslav zisek  1542  gmk.rt.2003.7.4 Gomoku  36  lost 
#18292  mark  1089  gmk.mc.2002.dec.1.6 Gomoku  39  win 
#18291  TrippmannTom  1396  gmk.mc.2002.dec.1.6 Gomoku  21  lost 
#18289  István Virág  2022  gmk.mc.2002.dec.1.6 Gomoku  34  lost 
#18286  Kiszely Ákos  1516  gmk.mc.2002.dec.1.6 Gomoku  19  lost 
#17834  TrippmannTom  1396  gmk.rt.2002.7.48 Gomoku  45  win 
#17833  bachkiesel  1455  gmk.rt.2002.7.48 Gomoku  42  win 
#17831  Mike  1580  gmk.rt.2002.7.48 Gomoku  25  win 
#16834  Tim Brent  1369  gmk.mc.2002.dec.1.1 Gomoku  28  win 
#16832  ypercube ★  1590  gmk.mc.2002.dec.1.1 Gomoku  29  win 
#16830  Jaroslav zisek  1542  gmk.mc.2002.dec.1.1 Gomoku  45  lost 
#16827  István Virág  2022  gmk.mc.2002.dec.1.1 Gomoku  16  lost 
#16755  aliped  1465  gmk.rt.2002.7.44 Gomoku  19  win 
#16754  Lieven Marchand  1500  gmk.rt.2002.7.44 Gomoku  32  win 
#16751  Jaroslav zisek  1542  gmk.rt.2002.7.44 Gomoku  25  win 
#16565  hope  1524  gmk.rt.2002.7.43 Gomoku  45  lost 
#16564  bachkiesel  1455  gmk.rt.2002.7.43 Gomoku  44  lost 
#16563  Robert Butler  1211  gmk.rt.2002.7.43 Gomoku  22  win 
#16394  Freddie Sorensen  1439  gmk.mc.2002.nov.1.11 Gomoku  win 
#16393  TrippmannTom  1396  gmk.mc.2002.nov.1.11 Gomoku  33  lost 
#16392  Mike  1580  gmk.mc.2002.nov.1.11 Gomoku  18  lost 
#16391  mark  1089  gmk.mc.2002.nov.1.11 Gomoku  20  win 
#16171  Scot  1553  gmk.mc.2002.nov.1.10 Gomoku  31  win 
#16170  Szandor  1461  gmk.mc.2002.nov.1.10 Gomoku  22  win 
#16167  mark  1089  gmk.mc.2002.nov.1.10 Gomoku  25  win 
#16164  Mightyking  1615  gmk.mc.2002.nov.1.10 Gomoku  22  win 
#14629  Paul Sullivan  1545  gmk.mc.2002.nov.1.4 Gomoku  18  lost 
#14628  István Virág  2022  gmk.mc.2002.nov.1.4 Gomoku  15  lost 
#14625  TrippmannTom  1396  gmk.mc.2002.nov.1.4 Gomoku  21  win 
#14622  Szandor  1461  gmk.mc.2002.nov.1.4 Gomoku  22  win 
#14609  gabbaell  1477  gmk.rt.2002.7.38 Gomoku  19  win 
#14608  TrippmannTom  1396  gmk.rt.2002.7.38 Gomoku  32  win 
#14605  hobbes  1353  gmk.rt.2002.7.38 Gomoku  31  win 
All games in text