Name: zsom
Registered: 2008-12-25
Lastconnect: 2021-10-30 11:36
Address:   Poland
Info: https://quanlykhachsan.edu.vn là website chuyên đánh giá các resort, khách sạn, nhà hàng, ẩm thực trên khắp mọi miền của đất nước một cách chính xác và chân thực.
Membership: Not a member
Number of moves: 32926

Player's statistics
Game Rating Games Championship level Infinite order Won/Lost/Drawn/InP rogress Tournaments
Go 17.1k 29 games - - +6-23=0~0 7 tournaments
Chess 1868 50 games - 138. +34-5=11~0 14 tournaments
Shogi 1490 1 games - - +0-1=0~0 0 tournaments
Four in a row 1500 4 games - - +1-3=0~0 1 tournaments
Gomoku 1500 8 games - - +2-6=0~0 2 tournaments
Connect6 1439 13 games - - +4-9=0~0 3 tournaments
StreetSoccer 1734 842 games - 186. +485-333=24~0 135 tournaments
EinStein würfelt nicht! 1608 325 games 3. 158. +161-164=0~0 67 tournaments
Add to blacklist