Name: venmer
Registered: 2021-06-26
Lastconnect: 2021-06-26 06:15
Address:   ---
Info: Venmer chuyên cung cấp các đá khô, khí công nghiệp như O2, CO2, Ar, H2, He, SF6; các thiết bị khí công nghiệp như: thiết bị và hệ thống sử dụng O2,N2,Ar, CO2 lỏng; bồn Oxy lỏng, bồn N2 lỏng, bồn Ar lỏng, bồn CO2 lỏng; xe bồn vận chuyển khí; vỏ bình lỏng DPL,XL45; đồng hồ điều áp, dây dẫn lỏng, giàn hóa hơi, bình YDS.... Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ: kiểm tra chân không, hút chân không và xử lý chân không các loại bồn chứa khí; bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị bồn chứa khí. Website: https://khivietnam.com Địa chỉ: Tổ 8, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỉ đường: https://goo.gl/maps/nRGUzbS8XWYDXTS49 SĐT: 0243.311.9294 Email: ketoanvenmer02@gmail.com #khicongnghiep, #khivenmer, #thietbikhi, #dakho, #gianhoahoi, #suachuathietbikhi,#bonchuakhi, #vobinhkhi https://www.hashatit.com/588881 https://forum.fastcap.com/profile/venmer/ https://venmer.edublogs.org/ https://filesharingtalk.com/members/516668-venmer https://bbvietnam.com/members/venmer-viet-nam.180844/ https://www.huntingnet.com/forum/members/venmer.html https://www.projectlibre.com/users/venmer https://www.mapleprimes.com/users/venmer http://www.effecthub.com/user/1945291 https://zzb.bz/FpRUD https://yemle.com/profile/venmer/ https://gitlab.redox-os.org/venmer1 https://www.plimbi.com/author/41104/venmer https://www.helpforenglish.cz/profile/207461-venmer
Membership: Not a member
Number of moves: 0

Player's statistics
Game Rating Games Championship level Infinite order Won/Lost/Drawn/InP rogress Tournaments
Add to blacklist