Name: vicongdongvn
Registered: 2020-03-06
Lastconnect: 2020-03-06 20:58
Address:   Vietnam
Info:

Vicongdong.vn là website của VCD network Mạng lưới sức khỏe vì cộng đồng Chia sẻ thông tin về các bệnh lý thường ngày ở Việt Nam #vicongdongvn , #suc_khoe , #vcd_network

Địa chỉ: Số 2 , Lê Văn Thiêm, Trung hòa Nhân Chính, Phường Thanh Xuân , Hà nội

Trong bối cảnh các nhóm hội và các tổ chức tình nguyện từ thiện tại Việt Nam phát triển mạnh và hết sức đa dạng và ngày càng đóng góp những lợi ích to lớn cho xã hội, nhưng còn đónhững vấn đề như thiếu nguồn lực hỗ trợ, hiệu quả triển khai chưa cao, … Vicongdong mong muốn kết nối và hỗ trợ, nhằm giúp các nhóm hội, các tổ chức, cá nhân hoạt động tốt hơn và hiệu quả hơn, hướng tới xây dựng xã hội tình nguyện từ thiện rộng lớn, chia sẻ, minh bạch và hiệu quả. Công nghệ thông tin, truyền thông và đặc biệt là Internet được coi là công cụ nền tảng để kết nối, tăng cường tính minh bạch của thông tin và các nguồn lực khác, từ đó thúc đẩy hiệu quả của các khoản tài trợ.

Website: https://vicongdong.vn/

Instagram: https://www.instagram.com/vicongdongvn/

Twitter: https://twitter.com/vicongdongvn

Pinterest: https://www.pinterest.com/vicongdongvn/

Facebook: https://www.facebook.com/blogvicongdongvn/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfKaOkbD1eqa8UJWBiJfttg

Flickr: https://www.flickr.com/people/vicongdongvn/

Tumblr: https://vicongdongvn.tumblr.com/

About.me: https://about.me/vicongdongvn/

Behance: https://www.behance.net/vicongdongvn
Vimeo: https://vimeo.com/vicongdongvn/about
Medium: https://medium.com/@vicongdongvn
500px: https://500px.com/vicongdongvn
Reddit: https://www.reddit.com/user/vicongdongvn/
Wordpress: https://profiles.wordpress.org/vicongdongvn/
Soundcloud: https://soundcloud.com/vicongdongvn

Membership: Not a member
Number of moves: 0

Player's statistics
Game Rating Games Championship level Infinite order Won/Lost/Drawn/InP rogress Tournaments
Add to blacklist