Name: 360kpopnet
Registered: 2019-09-05
Lastconnect: 2019-09-05 02:52
Address:   Vietnam
Info:

Chuyên trang tổng hợp tin tức KPOP – Thông tin các nhóm nhạc KPOP – TV SHOW và các bộ Phim truyền hình Hàn Quốc.

Website: https://360kpop.net/

BTS https://360kpop.net/tag/bts/

BlackPink https://360kpop.net/tag/twice/

Twice https://360kpop.net/tag/blackpink

Membership: Not a member
Number of moves: 0

Player's statistics
Game Rating Games Championship level Infinite order Won/Lost/Drawn/InP rogress Tournaments
Add to blacklist