Name: lacazet2k
Registered: 2020-02-23
Lastconnect: 2020-02-26 01:24
Address:
---
Info:

Hỗ trợ luận văn bài học kinh nghiệm về xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp

Trong bài viết này, Luận Văn 24 sẽ chia sẻ đến bạn bài học kinh nghiệm về tín nhiệm doanh nghiệp cho Việt Nam. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ hỗ trợ luận văn của Luận Văn 24.giá thuê viết luận văn thạc sĩ

1. Các NHTM xây dựng hệ thống XHTN của riêng mình

Mô hình tổ chức của các ngân hàng không giống như tổ chức của một công ty chuyên về xếp hạng tín nhiệm. Khác với các công ty xếp hạng tín nhiệm độc lập, mục đích của các ngân hàng thương mại khi xếp hạng các doanh nghiệp vay vốn là để phòng ngừa và quản lý rủi ro tín dụng, xây dựng chính sách khách hàng. Kết quả xếp hạng tín nhiệm sẽ được các ngân hàng sử dụng để quyết định cấp tín dụng và theo dõi khoản vay.

Khi trên thị trường có các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập thì các ngân hàng thương mại vẫn phải thực hiện xếp hạng để phục vụ cho hoạt động của mình, kết quả xếp hạng của một ngân hàng thương mại có thể khác kết quả xếp hạng của tổ chức tín nhiệm độc lập. Các ngân hàng thương mại có thể tham khảo kết quả xếp hạng của các tổ chức xếp hạng độc lập trong quá trình thực hiện xếp hạng, làm cơ sở để so sánh, đối chiếu.

2. Cần thiết phải xây dựng tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập

Hiện nay hệ thống định mức tín nhiệm bắt đầu thể hiện vai trò tại những thị trường vốn mới nổi trên khắp thế giới. Trong nhiều trường hợp xếp hạng tín nhiệm đã đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của những thị trường này.Tất tần tật về chiến lược kinh doanh quốc tế

Ở nhiều quốc gia, ngân hàng trung ương hoặc các cơ quan quản lý khác tự mình kiểm tra chất lượng tài chính của các công ty để xác định tư cách gia nhập thị trường, hoặc thường xuyên kiểm soát chất lượng tín dụng của các bên tham gia thị trường. Sự tham gia của hệ thống định mức tín nhiệm có thể giảm bớt chi phí quản lý, xoá bỏ những trở lực và giúp thị trường phát triển.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ hỗ trợ luận văn của Luận Văn 24 nhé.

Kinh nghiệm các nước cho thấy, tổ chức định mức tín nhiệm này phải là một tổ chức độc lập, do nhiều cổ đông góp vốn, không một tổ chức, cá nhân nào có quyền chi phối có như vậy mới đảm bảo sự chính xác, khách quan từ đó mới tạo được sự tín nhiệm của thị trường.

3. Xây dựng đầy đủ các chỉ tiêu đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay

Kinh nghiệm xếp hạng của các tổ chức trên thế giới cho thấy một hệ thống xếp hạng đầy đủ phải bao gồm việc đánh giá môi trường ngành, đánh giá tình hình tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá khả năng quản lý và nhiều yếu tố tác động khác… cho nên một hệ thống xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng cũng phải bao gồm các nội dung trên.

4. Tham khảo kết quả xếp hạng để quyết định đầu tư

Việc xếp hạng được xem như là nhằm cung cấp những dự đoán triển vọng phát triển của doanh nghiệp, khả năng xảy ra tổn thất tín dụng của người đi vay nên không thể hoàn trả hoặc hoàn trả đầy đủ cho người cho vay, có thể là chậm thanh toán hoặc thanh toán từng phần.

Để quyết định đầu tư, các ngân hàng thương mại, các nhà đầu tư dù là tổ chức hay cá nhân bao giờ cũng phải xem xét đến yếu tố rủi ro tín dụng. Các nhà đầu tư chỉ đồng ý đầu tư hay cấp tín dụng trên một mức rủi ro tối đa nào đó tùy thuộc vào từng đối tượng.

Xếp hạng tín nhiệm khách hàng đã đánh giá về khả năng một người đi vay có thể thanh toán đúng hạn nợ gốc và lãi vay trong một thời gian tồn tại của nó, chính vậy căn cứ vào kết quả xếp hạng để quyết định đầu tư sẽ làm giảm chi phí, hạn chế rủi ro.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ hỗ trợ luận văn của Luận Văn 24. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Luận Văn 24 chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất. https://www.reddit.com/user/thuyduyen2801/comments/by3irx/c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_h%C3%ACnh_du_l%E1%BB%8Bch_%E1%BB%9F_vi%E1%BB%87t_nam_hi%E1%BB%87n_nay/

Giá làm luận văn thạc sĩ sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

 

Membership: Not a member

Player's statistics
Game Rating Games Championship level Infinite order Won/Lost/Drawn/InP rogress Tournaments
Add to blacklist